Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kritéria přijetí dětí do Mateřské školy Kladruby

 

Mateřská škola Kladruby
 
Kritéria pro přijímání dětí na školní rok 2019/20
 
Do mateřské školy Kladruby budou přednostně přijímány děti, které před zahájením příslušného školního roku dosáhnou tří let věku a mají místo bydliště
v Kladrubech nebo děti s místem bydliště ve spádové obci .
Při zápisu mohou být případně za tříleté považovány i děti, které do 31. 10.
kalendářního roku, v němž probíhá zápis, dosáhnou věku tří let s tím, že dítě musí být od
počátku připraveno plnit požadavky stanovené školním vzdělávacím programem
mateřské školy.
V případě, že počet zájemců přesáhne počet volných míst, budou děti dále postupně
přijímány dle následujících kritérií:
 
1. Přednostně budou přijímány děti 5ti leté k povinné předškolní docházce před zahájením
školní docházky .Tento bod se týká i dětí občanů jiného členského státu
Evropské unie, dále i cizinců, kteří doloží oprávnění k pobytu v Kladrubech.
 
2 .Děti 4 leté s celodenní docházkou ( zaměstnaných rodičů )
 
3. Děti, jejichž sourozenci již navštěvují Mateřskou školu Kladruby.
 
4. Děti matek samoživitelek .
 
5. Děti, které dosáhnou věku 3 let do 31.8. kalendářního roku, v němž probíhá
    zápis.
 
6. 2 děti 2 leté, pokud MŠ Kladruby získá finanční prostředky z OP VVV
 
 
 
V Kladrubech 1.1.2019